Sport

Tubbergen helpt om kinderen van 4 tot 18 jaar mee te laten doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kinderen waar thuis onvoldoende financiële middelen zijn om aan deze activiteiten deel te nemen worden vaak buitengesloten, of dreigen in een sociaal isolement te raken. Om dit te voorkomen bieden wij onderstaande aan:

Stichting Leergeld

Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben, lopen het risico dat ze sociaal buitengesloten worden. Leergeld Tubbergen probeert die uitsluiting te voorkomen want Leergeld wil kinderen weer mee laten doen. Er kan ondersteunt worden bij activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Bijvoorbeeld muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.

Leergeld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Tubbergen wonen en van wie de ouders een inkomen hebben dat minder is dan 130% van het bijstandsniveau.

Wat kan Leergeld Tubbergen voor uw kind betekenen?

Leergeld kan financiële steun bieden bij sportbeoefening, culturele vorming en speciale schoolkosten, bijvoorbeeld voor:

  • Zwemles (voor kinderen vanaf 5 jaar).
  • Contributie voor een sport, indien noodzakelijk ook  de kosten van de benodigdheden voor die sport.
  • Lesgeld voor culturele vorming, bijvoorbeeld voor muziekles.

Hoe aan te vragen?

U dient een aanvraag in op www.leergeld.nl/tubbergen/doe-een-aanvraag/ Als u een aanvraag hebt ingediend, nodigt Leergeld u uit voor een gesprek, of men maakt een afspraak bij u thuis. Het is belangrijk dat u ons dan een recent overzicht van uw inkomen of een kopie daarvan (uitkering, salarisspecificatie, schuldsanering) kunt laten zien.

Meer info: info@leergeldtubbergen.nl

Voor wie is het?

Ben je jonger dan 18 jaar, woon je in Tubbergen en hebben je ouders niet zoveel geld? Dan is Meedoen in Tubbergen er ook voor jou.

 

Vrijwilliger worden?

Wij willen graag met je kennismaken! Dat kan elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Tubbergen.

Mail: tubbergen@vrijwilligindebuurt.nl
Website: Vrijwilligindebuurt

 

Aanvragen

Om gebruik te maken van Meedoen in Tubbergen, kies je eerst de juiste leeftijdscategorie. Daarna kies je het onderdeel waar je gebruik van wilt maken. Daar lees je verder hoe je een aanvraag kunt doen.

Contact Meedoen in Tubbergen

Meedoen in Tubbergen is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via 085 0479 400.

Je kunt ook een e-mail sturen naar armoedepreventie@swtd.nl.