Financieel

Geld is een levensbehoefte waar je niet zonder kunt. Er zijn diverse instanties in Tubbergen die u kunnen helpen als het wat moeilijker is.

Stadsbank

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie die mensen helpt financieel zelfredzaam te worden. Als u moeite heeft om uw financiën op orde te houden of als er sprake is van financiële problemen dan kan de Stadsbank u van dienst zijn. Dat begint altijd met een aanmelding bij de Stadsbank.

De Stadsbank helpt u met het op orde krijgen van uw financiën. Samen met een adviseur van de Stadsbank brengt u overzicht aan in uw financiële situatie. Als u schulden heeft dan proberen zij afspraken te maken met uw schuldeisers om tot een oplossing te komen. Bij de stadsbank kunt u ook terecht voor een persoonlijke lening. Bij de stadsbank gaat het erom dat u op een verantwoorde manier kunt lenen. Hierdoor kunt u uw lening terugbetalen zonder in financiële problemen te komen. www.stadsbankoostnederland.nl

WERK en INKOMEN gemeente Tubbergen

Voor vragen over het mutatieformulier, de aanvraag of uitkering, bijzondere bijstand en aanverwante zaken kan men op het inloopspreekuur terecht in het gemeentehuis van Tubbergen, Raadhuisplein 1 Tubbergen. Dit spreekuur is elke dinsdagmorgen in de even weken van 10.00 uur tot 12.00 uur.
www.tubbergen.nl/contact-met-sociale-zaken

Voor het aanvragen van een uitkering in het kader van de Participatiewet, een vergoeding voor bijzondere kosten of een beroep op de minimaregelingen kan  men terecht bij het Werkplein in Almelo.

Men kan daar dagelijks binnenlopen zonder afspraak van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 0546-541789 of contact opnemen per mail: socialezaken@almelo.nl

WMO Loket Dinkelland en Tubbergen

Het team WMO heeft geen loket meer in Dinkelland en Tubbergen. U kunt een melding doen via de website van de gemeente. Aan de hand van deze melding wordt er contact opgenomen door een consulent van Team Ondersteuning & Zorg. Mochten er vragen zijn of twijfel of er een melding ingediend kan worden, dan kunt u bellen met het Team Ondersteuning & Zorg: tel. 0546-628000 (Tubbergen)
www.tubbergen.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Vergoeding maatschappelijke participatie:

In Nederland geldt een identificatieplicht. Dit houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen aan politie en toezichthouders.

Vanaf 18 jaar kan er éénmaal in de 10 jaar een vergoeding worden aangevraagd voor de aanschaf van een identiteitskaart.

Een vergoeding aanvragen of voor meer informatie: socialezaken@almelo.nl of per telefoon: 0546-541789

De Stichting Studiefonds ROC van Twente

Deze stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële, hetzij materiële bijdragen in de studiekosten aan studenten, leerlingen, cursisten en deelnemers van het ROC van Twente, die door omstandigheden niet (meer) over de middelen beschikken om hun studie aan ROC van Twente op een goede wijze voort te zetten, hetzij af te ronden en de benodigde middelen niet via een andere reguliere weg kunnen verkrijgen.

Stichting Studiefonds ROC van Twente
Gieterij 200
7553 VZ HENGELO

Mevrouw D. van Buul
Tel.: (074) 852 55 63 / (06) 21 19 23 02
e-Mail: studiefonds@rocvantwente.nl

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Bent u ondernemer en lukt het u niet om met uw inkomsten rond te komen? Heeft u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossingen betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich nu al zorgen maakt over de toekomst? Wacht niet te lang voordat u om hulp vraagt. Hoe eerder, hoe beter!

Wat kunnen zij voor u doén? Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) biedt u hulp.

U kunt altijd een afspraak maken met de adviseurs schuldhulpverlening. Zij geven u informatie over de schuldhulpverlening die het ROZ u kan bieden. Zij kunnen u tijdelijk aanvulling geven op uw inkomen of u kunt gebruik maken van hun financieringsarrangement. Zij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw schulden.

Kosten
De dienstverlening is voor u meestal gratis.

Contact
ROZ Groep / schuldhulpverlening
Ondernemerscentrum H164 / Enschedesestraat 164 / 7552 CL Hengelo
Postbus 461 / 7550 AL Hengelo
(074) 241 51 00
www.rozgroep.nl
schuldhulpverlening@rozgroep.nl
lid van de NVVK

ROZ is dé adviesorganisatie voor bevordering van ondernemerschap. Zij bieden advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening aan ondernemers. Ze zijn een overheidsorganisatie en werken voor en in opdracht van bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Voor wie is het?

Ben je jonger dan 18 jaar, woon je in Tubbergen en hebben je ouders niet zoveel geld? Dan is Meedoen in Tubbergen er ook voor jou.

 

Vrijwilliger worden?

Wij willen graag met je kennismaken! Dat kan elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek Tubbergen.
Mail: servicepunttubbergen@swtd.nl
Website: STWD

 

Aanvragen

Om gebruik te maken van Meedoen in Tubbergen, kies je eerst de juiste leeftijdscategorie. Daarna kies je het onderdeel waar je gebruik van wilt maken. Daar lees je verder hoe je een aanvraag kunt doen.

Contact Meedoen in Tubbergen

Meedoen in Tubbergen is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via 085 0479 400.

Je kunt ook een e-mail sturen naar m.jogems@swtd.nl.