Kleding

Kleding is kostbaar en onmisbaar. Soms heb je niet genoeg middelen om je kind er bijvoorbeeld warm te laten bijlopen. Meedoen in Tubbergen helpt graag mee. Hieronder staan een aantal mogelijkheden waarin wij hulp kunnen bieden.

Het meedoenpakket

Je kunt een bijdrage aanvragen voor kleding van je kind, zoals een winterjas of schoenen, wanneer jouw inkomen lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum. Deze bijdrage is maximaal € 150,00 per jaar en kan ook gebruikt worden voor andere benodigdheden om jouw kind mee te kunnen laten doen met leeftijdsgenootjes, zoals leuke activiteiten of uitstapjes.

Inkomenstoets

Uitgangspunt van de beoordeling is 120% van de bijstandsnorm. Er wordt echter bij de beoordeling niet strak naar 120% van de bijstandsnorm gekeken. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het besteedbaar inkomen. Dit betekent dat er ook een aanvraag kan worden ingediend wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm maar er vanwege schulden minder te besteden is. Het inkomen wordt niet getoetst wanneer de aanvrager een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en/of gebruik maakt van de voedselbank, de verjaardagsbox en/of Stichting Leergeld.

Wie kan het meedoenpakket aanvragen:

  • De ouders/verzorgers van het kind
  • De procesmanager en consulenten van het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein Almelo
  • De huisarts, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ
  • De Politie
  • Medewerkers die werkzaam zijn bij “Wij in de Buurt”
  • De school c.q. het kindcentrum waar het kind staat ingeschreven.
  • Stichting Leergeld
  • Verjaardagsbox

Waar kan het meedoenpakket aangevraagd worden

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD), onderdeel van de netwerkorganisatie “Wij in de Buurt”. Je geeft aan hoeveel geld je voor welk doel nodig hebt. Het geld wordt door SWTD op jouw rekening gestort waarbij je wel binnen 3 weken moet aantonen dat het geld aan je kind(eren) besteed is.

Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met Mariska Jogems, 06-15110235, m.jogems@swtd.nl

Kledingbank

Om in aanmerking te komen voor gratis kleding voor jezelf kun je jezelf aanmelden via een hulpverlenende instantie. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de kledingbank. Deze kan opgevraagd worden door te mailen naar info@kledingbankoosttwente.nl. Je mag je ook aanmelden via Mariska Jogems: m.jogems@swtd.nl

Kledingbank Oost Twente
Nijverheidsstraat 97
7575 BH Oldenzaal
Openingstijden: iedere woensdag van 15.00 tot 17.00 uur.
www.kledingbankoosttwente.nl

Tweedehands kleding scheelt veel geld!

Kleding is een grote kostenpost. Zeker als het gaat om jassen en schoenen. Kringloopbedrijf de Beurs biedt een scala aan tweedehands kleding voor een prikkie. Kom eens langs in de winkel in hartje Tubbergen!
http://kringloopbedrijfdebeurs.nl/

Voor wie is het?

Ben je jonger dan 18 jaar, woon je in Tubbergen en hebben je ouders niet zoveel geld? Dan is Meedoen in Tubbergen er ook voor jou.

 

Vrijwilliger worden?

Wij willen graag met je kennismaken! Dat kan elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek Tubbergen.
Mail: servicepunttubbergen@swtd.nl
Website: STWD

 

Aanvragen

Om gebruik te maken van Meedoen in Tubbergen, kies je eerst de juiste leeftijdscategorie. Daarna kies je het onderdeel waar je gebruik van wilt maken. Daar lees je verder hoe je een aanvraag kunt doen.

Contact Meedoen in Tubbergen

Meedoen in Tubbergen is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via 085 0479 400.

Je kunt ook een e-mail sturen naar m.jogems@swtd.nl.