Sport & Spel

Sport & Spel

Wat is er nou leuker dan samen spelen en bewegen!

Sport & Spel

Stichting Leergeld

Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben, lopen het risico dat ze sociaal buitengesloten worden. Leergeld Tubbergen probeert die uitsluiting te voorkomen want Leergeld wil kinderen weer mee laten doen. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. 

Leergeld is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in Tubbergen wonen en van wie de ouders een inkomen hebben dat minder is dan 120% van het bijstandsniveau.

Wat kan Leergeld Tubbergen voor uw kind betekenen?
Leergeld kan financiële steun bieden bij sportbeoefening, culturele vorming en speciale schoolkosten, bijvoorbeeld voor:

  • Zwemles (voor kinderen vanaf 5 jaar).
  • Contributie voor een sport, indien noodzakelijk ook  de kosten van de benodigdheden voor die sport.
  • Lesgeld voor culturele vorming, bijvoorbeeld voor muziekles.
  • Buitenschoolse activiteiten, zoals schoolkamp of schoolreisje.

Hoe aan te vragen?
U dient een aanvraag in op de website van Stichting Leergeld www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag. Als u een aanvraag hebt ingediend, nodigt Leergeld u uit voor een gesprek, of men maakt een afspraak bij u thuis. Het is belangrijk dat u ons dan een recent overzicht van uw inkomen of een kopie daarvan (uitkering, salarisspecificatie, schuldsanering) kunt laten zien.

Meer info: info@leergeldtubbergen.nl 

  • Sport & Spel