Financieel

Financieel

Financieel

Stadsbank

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie die mensen helpt financieel zelfredzaam te worden. Als u moeite heeft om uw financiën op orde te houden of als er sprake is van financiële problemen dan kan de Stadsbank u van dienst zijn. Dat begint altijd met een aanmelding bij de Stadsbank.  De Stadsbank helpt u met het op orde krijgen van uw financiën. Samen met een adviseur van de Stadsbank brengt u overzicht aan in uw financiële situatie. Als u schulden heeft dan proberen zij afspraken te maken met uw schuldeisers om tot een oplossing te komen. Bij de stadsbank kunt u ook terecht voor een persoonlijke lening. Bij de stadsbank gaat het erom dat u op een verantwoorde manier kunt lenen. Hierdoor kunt u uw lening terugbetalen zonder in financiële problemen te komen. 

www.stadsbankoostnederland.nl

WERK en INKOMEN gemeente Tubbergen

Voor vragen over het mutatieformulier, de aanvraag of uitkering, bijzondere bijstand en aanverwante zaken kan men op het inloopspreekuur terecht in het gemeentehuis van Tubbergen, Raadhuisplein 1 Tubbergen. Dit spreekuur is elke dinsdagmorgen in de even weken van 10.00 uur tot 12.00 uur.
https://www.tubbergen.nl/contact-met-sociale-zaken

Voor het aanvragen van een uitkering in het kader van de Participatiewet, een vergoeding voor bijzondere kosten of een beroep op de minimaregelingen kan  men terecht bij het Werkplein in Almelo.

Men kan daar dagelijks binnenlopen zonder afspraak van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is 0546-541789

WMO Loket Dinkelland en Tubbergen

Het team WMO heeft geen loket meer in Dinkelland en Tubbergen. U kunt een melding doen via de website van de gemeente. Aan de hand van deze melding wordt er contact opgenomen door een consulent van Team Ondersteuning & Zorg. Mochten er vragen zijn of twijfel of er een melding ingediend kan worden, dan kunt u bellen met het Team Ondersteuning & Zorg, tel. 0546-628000 (Tubbergen)
https://www.tubbergen.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Schuldhulpmaatje

De eerste stap zetten voor vragen van hulp is niet altijd even makkelijk. Het gaat hierbij vooral om vragen van mensen die in financiële moeilijkheden zitten omdat ze geen overzicht meer hebben. Mensen die dreigen in de schulden geraken en/of er al in zitten. Het blijkt dat het zo snel mogelijk doorbreken van schaamte het beste effect heeft om uit die wirwar van schulden te blijven.

Elke donderdag in de oneven weken is er van 09.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur in het gemeentehuis van Tubbergen. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt zich melden bij de receptie. Aan de hulp van SHM zijn geen kosten verbonden; het is hulp vanuit verbondenheid tussen mensen.

Digitaal aanmelden en meer info: www.shmalmelo.nl of een rechtstreekse mail naar de coördinator Tubbergen: shmtubbergen@gmail.com

De Stichting Studiefonds ROC van Twente

Deze stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële, hetzij materiële bijdragen in de studiekosten aan studenten, leerlingen, cursisten en deelnemers van het ROC van Twente, die door omstandigheden niet (meer) over de middelen beschikken om hun studie aan ROC van Twente op een goede wijze voort te zetten, hetzij af te ronden en de benodigde middelen niet via een andere reguliere weg kunnen verkrijgen. 

Naam:
Stichting Studiefonds ROC van Twente
Vestigingsadres 
Gieterij 200
7553 VZ HENGELO
Contactpersoon
Mevrouw D. van Buul
Tel.: (074) 852 55 63 / (06) 21 19 23 02
e-Mail: studiefonds@rocvantwente.nl

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Bent u ondernemer en lukt het u niet om met uw inkomsten rond te komen? Heeft u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossingen betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich nu al zorgen maakt over de toekomst? Wacht niet te lang voordat u om hulp vraagt. Hoe eerder, hoe beter!

Wat kunnen zij voor u doén? Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) biedt u hulp.
U kunt altijd een afspraak maken met de adviseurs schuldhulpverlening. Zij geven u informatie over de schuldhulpverlening die het ROZ u kan bieden. Zij kunnen u tijdelijk aanvulling geven op uw inkomen of u kunt gebruik maken van hun financieringsarrangement. Zij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw schulden.

Kosten
De dienstverlening is voor u meestal gratis.

Contact
ROZ Groep / schuldhulpverlening
Ondernemerscentrum H164 / Enschedesestraat 164 / 7552 CL Hengelo
Postbus 461 / 7550 AL Hengelo
(074) 241 51 00
www.rozgroep.nl
schuldhulpverlening@rozgroep.nl
lid van de NVVK

ROZ is dé adviesorganisatie voor bevordering van ondernemerschap. Zij bieden advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening aan ondernemers. Ze zijn een overheidsorganisatie en werken voor en in opdracht van bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek.

 

  • Financieel