Opleiding

Opleiding

Kijk verder om erachter te komen waarvoor jij in aanmerking komt.

Opleiding

Openbaar vervoer 

Ga je een voltijdse mbo-opleiding volgen? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt er gratis of met korting mee reizen met het openbaar vervoer. Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren.

Voorwaarden
Je kunt het studentenreisproduct krijgen als je:

 • een voltijdopleiding (bol) doet aan het mbo. Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kan dat niet.
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Duo & Studiefinanciering

Jongeren onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor Studiefinanciering. Meer informatie vind je op: www.duo.nl

Tegemoetkoming schoolkosten ROC van Twente

Het ministerie OC&W heeft voor het schooljaar 2017-2018 geld beschikbaar gesteld om minderjarige BOL-studenten uit minimagezinnen financieel te ondersteunen bij de aanschaf van noodzakelijke leermiddelen. Zo hoeven financiële redenen geen belemmering meer te zijn om een MBO opleiding te starten.

Bij ROC van Twente werkten ze al met een studiefonds, waar studenten (18+) met ernstige financiële problemen terecht konden. Door deze nieuwe regeling, kunnen ze nu ook studenten (16 en 17 jarigen) uit  minimagezinnen helpen.

Denk hierbij aan de aanschaf van een laptop, boeken, licenties, kleding en materialen. Leermiddelen waarvoor een volledige vergoeding wordt gegeven komen in het bezit van het ROC van Twente. Studenten kunnen de leermiddelen op bruikleenbasis gebruiken gedurende de inschrijving van de opleiding.

Gezinnen die van deze regeling gebruik willen maken kunnen zich melden bij de opleiding waar ze ingeschreven staan. Er is een speciaal (digitaal) aanvraagformulier ontwikkeld. 

Het schoolpakket

Je kunt een bijdrage aanvragen wanner het inkomen lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum voor alles wat jouw kinderen nodig hebben voor school. Bijvoorbeeld schoolmateriaal, schooltas, fiets, telefoon, laptop, tablet, rekenmachine enz. voor maximaal € 200 per jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de diverse benodigdheden een levensduur hebben van 4 jaar.

Inkomenstoets

Uitgangspunt van de beoordeling is 120% van de bijstandsnorm. Er wordt echter bij de beoordeling niet strak naar 120% van de bijstandsnorm gekeken. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het besteedbaar inkomen. Dit betekent dat er ook een aanvraag kan worden ingediend wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm maar er vanwege schulden minder te besteden is. Het inkomen wordt niet getoetst wanneer de aanvrager een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet en/of gebruik maakt van de voedselbank, de verjaardagsbox en/of Stichting Leergeld.

Wie kan het schoolpakket aanvragen:

 • De ouders/verzorgers van het kind
 • De procesmanager en consulenten van het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein Almelo
 • De huisarts, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ
 • De Politie
 • Medewerkers die werkzaam zijn bij “Wij in de Buurt”
 • De school c.q. het kindcentrum waar het kind staat ingeschreven.
 • Stichting Leergeld
 • Verjaardagsbox

Waar kan het schoolpakket aangevraagd worden

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD), onderdeel van de netwerkorganisatie “Wij in de Buurt”. Ouders geven aan hoeveel geld ze voor welk doel nodig hebben. Het geld wordt door SWTD op hun rekening gestort waarbij de voorwaarde geldt dat ouders achteraf kunnen aantonen dat het geld aan de kinderen besteed is.

Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met Mariska Jogems, 06-15110235, m.jogems@swtd.nl

 

 • Opleiding